Ιθύνων – Intro (Ιθύνων) (Full CD)

από το album:(Αφήγηση Ενός Τρελού Ονείρου)

Ιθύνων – Αφήγηση Ενός Τρελού Ονείρου (1:35)
Ιθύνων – Για Λίγο Μόνος (5:21)
Ιθύνων – Αντίπαλα Στρατόπεδα (Feat.Είρων.Α.Σ) (7:00)
Ιθύνων – Και Σήμερα Και Αύριο (10:16)
Ιθύνων – Στιγμές (14:08)
Ιθύνων – Κοινωνική Παράνοια (17:26)
Ιθύνων – Είδα Τόσα Πολλά (Feat.Σώφρων) 20:28)
Ιθύνων – Ελπίζω Ακόμα (Feat.Πρπμηθευτής,Εμπαθής & Undine) 23:27)
Ιθύνων – Outro (Είναι Η Μουσική) 28:25)

sourceTry the Strongest CBD Oil! More than 50% off sale today! Buy Quality Hemp Oil

You might be interested in

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!