สหายร่วมชาติ-Fukking Hero Golf

เราปกครองด้วยประชาชน และเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เรามีวีรชนไทย ที่ยอมตายเพื่อชาติแม้ไม่มีภาพอยู่ท้ายรถบรรทุก
เหมือนกับเช +++วารา แต่ก็ยอมทอดกายา
ปกป้องระบอบการปกครองเพื่อลูกหลานทั้งพารา
หลัง พ.ศ. สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า สหายเอ๋ย (เอ๋ย)

นี่ก็ล่วงเข้าแปดสิบปีแล้วที่เราเฉย (เมย)
ต่อไอ้พวกเรื่องคุณภาพที่งมโข่ง
กฎหมายที่มีช่องโหว่
อัตรานักการเมืองไม่คอรัปชั่นอยู่ที่โหล่
ทุกคนรู้กันโจ่ง(แจ้ง)

แต่เราก็ต่างช่าง(+++)
ตั้งแต่เขาพระวิหาร สุวรรณภูมิ ถึงห้วยขาแข้ง
และยังมีนกแร้งฝูงใหญ่ที่คอยกัดกินเราอยู่
หากวันนี้ไม่สามัคคีวันหน้าเราจะตายหมู่
เหล่าคนไทยเอ๋ย(เอ๋ย) เหล่าสหายเอ๋ย(เอ๋ย)

จงหยุดเล็งปืนเข้าหากันแล้วหันมันให้ศัตรู
(Chorus) คนเอ๋ยคนไทย หากท่านเชื่อในเอกราชจงถามตัวเองว่าให้อะไรกับชาติ

คนเอ๋ยคนไทย หากท่านเชื่อความยุติธรรมก็ลุกขึ้นสู้กับความอยุติธรรม
คนเอ๋ยคนไทย หากท่านเชื่อในชาตินิยมก็จงปลูกฝังลูกหลานในค่านิยม
คนเอ๋ยคนไทย หากท่านเชื่ออธิปไตยก็จงหวงแหนประชาธิปไตย
.. หากท่านเชื่อในเอกราชจงถามตัวเองว่าให้อะไรกับชาติ

source

(Visited 1 times, 1 visits today)
Medical CBD Oil! More than 50% off sale today!

Hemp Oil Bought By Athletes

You might be interested in

WHERE ARE YOU GOING?

Comment (1)

Comments are closed.

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!