រកគីឡូធុងបាស – G – devith ft ទេព បូព្រឹក្ស – rok kilo thong bas – khmer new year 2017

រកគីឡូធុងបាស – G – devith ft ទេព បូព្រឹក្ស – rok kilo thong bas – khmer new year 2017

វីដេអូនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីចំរៀងខ្មែរដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរ.

វីដេអូនេះក៏អាចជួយបន្ធូអារម្មណ៍តានតឹងបានខ្លះៗដែរ.

សូមអរគុណ! ចំពោះការតាមដានទស្សនារបស៉អ្នកទាំងអស់គ្នា
កុំភ្លេចចុច like នឹងsubscribe ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តកូនខ្មែរនឹងបានចំរៀងថ្មីៗ

Facebook របស់់ខ្ញុំ : https://www.facebook.com/tangseryha

ទស្សនាវីដេអូផ្សេងទៀត : https://www.youtube.com/c/UCuS012jlo26eU69fYWIKZvg

source

(Visited 1 times, 1 visits today)
Try the Strongest CBD Oil! More than 50% off sale today!

Buy Quality Hemp Oil

You might be interested in

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!