草屯囝仔-亡命之徒(Official Audio)

Buy iTunes gift card
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=90091&c=ib&aff=351489

Learn how to write a hit rap song

作詞:草屯囝仔
作曲:草屯囝仔
編曲:管易昀
製作人: 管易昀 (Atayal Guan)
混音師: 管易昀 (Atayal Guan)
照片拍攝: 蔡延忠 (Lazy Tsai)
封面設計: 黃鴻翔 (Norvin Huang)

草屯囝仔粉絲專頁 : https://www.facebook.com/CaoTunBoyz/

樞育(Bundy) : https://www.facebook.com/hank811220

阿倉(Ec Ho) : https://www.facebook.com/ho.ec.52

這勒故事要從哪裡講起
這是一勒亡命之徒欸路浮浮沉沉
別人安怎看 伊總是不管
遇丟不歡喜欸代誌總是表現不滿
遇到丟灣 個性犽起來丟番
有一種眉角早就落在伊尬電仔之間
人生沒目標 感覺茫渺 伊學不俏 伊麻學不會
代誌抹不掉 刑期判未了 伊欸好兄弟將伊賣掉
一次擱一次欸信任去乎破壞
心情若壞 藥仔歹戒 一晚至少攏要暈八次
忘記嗣大安怎交代 忘記嗣大欸愛
這是什麼世界 想要去一勒所在無人知
無通該 無通哀 將痛苦吞腹內
吞腹內欸痛苦 是誰知道我欸煩惱
誰在痛苦 誰勒每ㄧ勒暗眠睡不好
代價太清楚 你看不丟 有誰知道我感受欸苦楚

青狂欸我 大家攏想跟我拼
亡命欸日子乎我看清現實
我卻不知驚
浮沉人生
亡命之徒欸聲音
卻永遠消失低槍枝刁落欸中欸回音

這是一勒亡命之徒欸故事
他對自己欸生命並沒有什麼顧錄
擱有為丟金錢伊沒通考慮
擱記得第一次 摸到槍支掛槍籽欸感慨
沒關係多少次 捲下享受尬感受這好壞
別人欸人生像是蛾仔向光飛
阮卻怨嘆走偏人生只有黑沒白
伊想要哭 伊想要跑 但腳踩法律時伊卻學不會
伊學不俏 K盤吐不完 懶惰親像狗 但錢花不完
放蕩欸 生活目珠看丟電仔就躲
放棄欸 青春醋味感覺不擱回去
這勒暗眠伊坐在海邊望著天上欸星
海岸線下面欸海浪聲親像伊複雜欸心
七星一支一支點
偏徒一步一步走
除了金錢尬權利想不到身邊擱剩啥
這段故事 沒結局 擱勒繼續 找尋他人生 失去欸那片快樂

青狂欸我 大家攏想跟我拼
亡命欸日子乎我看清現實
我卻不知驚
浮沉人生
亡命之徒欸聲音
卻永遠消失低槍枝刁落欸中欸回音

月娘啊 我已經認不出自己
亡命之徒欸名字無人擱在提起
這條黑暗路頂 人講冷清清
我欸心 我欸情 卻都博在兄弟欸志氣

青狂欸我 大家攏想跟我拼
亡命欸日子乎我看清現實
我卻不知驚
浮沉人生
亡命之徒欸聲音
卻永遠消失低槍枝刁落欸中欸回音

——————————————————————

這條歌 致所有身邊
為了生活 為了吃飯 為了兄弟
以及為了嗣大打拼欸朋友們
或許曾經腳步踩錯
但別忘了回頭 別忘了初衷
因為總有一天
我們都要走回正途

草屯囝仔 – 新歌『亡命之徒』

source

(Visited 1 times, 1 visits today)
Medical CBD Oil! More than 50% off sale today!

Hemp Oil Bought By Athletes

You might be interested in

WHERE ARE YOU GOING?

Comment (26)

 1. 亡命之徒 / 草屯囡仔
  臺語漢字歌詞

  這个故事欲對佗位講起
  這是一个亡命之徒的路浮浮沉沉
  別人按怎看 伊總是不管
  拄著無歡喜的代誌總是表現不滿
  拄到就冤 個性夯起來就翻
  有一種眉角早就落佇伊佮電仔之間 人生無目標 感覺茫渺
  伊學袂巧 伊麻學袂曉 代誌抹袂掉 刑期判未了 伊的好兄弟將伊賣掉
  一擺閣一擺的信任去予破壞
  心情若䆀 藥仔歹戒 一暗至少攏要暈八次
  袂記智嗣大按怎交代 袂記嗣大的愛 這是啥物世界
  想欲去一个所在無人知
  無通喈 無通哀 將痛苦吞腹內
  吞腹內的痛苦
  是誰知影我的煩惱
  誰佇痛苦 誰佇每一个暗暝睏袂好 代價太清楚 你看袂著 有誰知影我感受的苦楚

  青狂的我 大家攏想欲和我拚
  亡命的日子予我看清現實 我煞毋知驚
  浮沉人生 亡命之徒的聲音
  煞永遠消失佇銃枝凋落中的回音

  這是一个亡命之徒的故事
  他對自己的性命並無啥物顧慮
  閣有
  為著金錢伊無通考慮
  閣記得第一改 摸到銃枝掛銃子的感慨
  無要緊偌濟改 輪落去享受佮感受這好䆀
  別人的人生親像蛾仔向光飛
  阮煞怨嘆走偏人生只有烏無白
  伊想欲吼 伊想欲走
  但跤踏法律時伊煞學袂曉
  伊學袂巧 K盤吐袂了 懶爛親像狗 但錢開袂了
  放蕩的 生活目珠看著電仔就覕
  放棄的 青春趣味感覺袂閣轉去
  這个暗暝伊坐佇海邊望著天頂个星
  海岸線下面的海湧聲親像伊複雜的心
  七星一支一支點
  偏途一步一步行
  除了金錢佮權利想袂到身邊閣賰啥
  這段故事 無結局 閣佇繼續
  找揣伊人生 失去的彼片快樂

  青狂的我 大家攏想欲和我拚
  亡命的日子予我看清現實 我煞毋知驚
  浮沉人生 亡命之徒的聲音
  煞永遠消失佇銃枝凋落中的回音

  月娘啊 我已經認袂出自己
  亡命之徒的名字無人閣在提起
  這條烏暗路頂 人講冷清清
  我的心 我的情 煞攏跋佇兄弟的志氣

  青狂的我 大家攏想欲和我拚
  亡命的日子予我看清現實 我煞毋知驚
  浮沉人生 亡命之徒的聲音 煞永遠消失佇銃枝凋落中的回音

 2. 《亡命之徒》Bông-bīng Tsi-tôo

  草屯囡仔樂團Tsháu-tûn-gín-á Ga̍k-thuân

  陳樞育Tân Su-io̍k

  李明倉Lí Bîng-tshong

  ——————————————

  ↓↓(RAP)—(RAP)—(RAP)↓↓

  這个故事欲對佗位講起

  tsit ê kòo-sū beh tuì tó-uī kóng-khí

  這是一个亡命之徒的路浮浮沉沉

  tse sī tsi̍t-ê bông-miā-tsi-tôo ê lōo phû-phû-tîm-tîm

  別人按怎看

  pa̍t-lâng án-tsuánn khuànn

  伊總是不管

  i tsóng-sī put-kuán

  拄著無歡喜的代誌

  tú-tio̍h bô huann-hí ê tāi-tsì

  總是表現不滿

  tsóng-sī piáu-hiān put-buán

  拄著轉彎

  tú-tio̍h tńg-uan

  個性夯起來就番

  kò-sìng giâ–khí-lâi tō huan

  有一種鋩角

  ū tsi̍t-tsióng mê-kak

  早就落佇伊佮電仔之間

  tsá tiō lo̍h tī i kah tiān-á tsi-kan

  人生無目標

  jîn-sing bô bo̍k-piau

  感覺茫渺

  kám-kak bông-biáu

  伊學袂巧

  i o̍h buē khiáu

  伊嘛學袂曉

  i mā o̍h buē-hiáu

  代誌抹袂掉

  tāi-tsì buah bē tiāu

  刑期判袂了

  hîng-kî phuànn buē liáu

  伊的好兄弟將伊賣掉

  i ê hó-hiann-tī tsiong i bē-tiāu

  一擺閣一擺的信任

  tsi̍t-pái koh tsi̍t-pái ê sìn-jīm

  去予破壞

  khì hōo phò-huāi

  心情若䆀

  sim-tsîng nā bái

  藥仔歹改

  io̍h-á pháinn kái

  一暗至少攏愛眩八改

  tsi̍t-àm tsì-tsió lóng ài hîn peh-kái

  袂記得序大按怎交代

  buē-kì-tit sī-tuā án-tsuánn kau-tài

  袂記得序大的愛

  buē-kì-tit sī-tuā ê ài

  這是啥物世界

  tse sī sánn-mih sè-kài

  想欲去一个所在無人知

  siūnn-beh khì tsi̍t-ê sóo-tsāi bô-lâng tsai

  無通喈

  bô-thang kainn

  無通哀

  bô-thang ai

  將痛苦吞腹內

  tsiong thòng-khóo thun pak-lāi

  吞腹內的痛苦

  thun pak-lāi ê thòng-khóo

  誰知影啥咧煩惱

  sī siáng tsai-iánn siánn leh huân-ló

  誰咧痛苦

  siáng teh thòng-khóo

  誰咧每一个暗暝睏無好

  siáng leh muí tsi̍t-ê àm-mî khùn bô hó

  代誌做恁看袂著

  tāi-tsì tsò lín khuànn bē-tio̍h

  有誰知影我感受的苦楚

  ū siáng tsai-iánn guá kám-siū ê khóo-tshóo

  ↑↑(RAP)—(RAP)—(RAP)↑↑

  生狂的我

  tshenn-kông ê guá

  逐家攏想欲和我拚

  ta̍k-ke lóng siūnn-beh hām guá piànn

  亡命的日子

  bông-miā ê ji̍t-tsí

  予我看清現實

  hōo guá khuànn tshing hiān-si̍t

  我煞毋知驚

  guá suah m̄-tsai kiann

  浮沉人生

  phû-tîm jîn-sing

  亡命之徒的聲音

  bông-miā tsi-tôo ê siann-im

  煞永遠消失

  suah íng-uán siau-sit

  佇銃枝雕落中的回音

  tī tshìng-ki tiau lo̍h tiong ê huê-im

  ↓↓(RAP)—(RAP)—(RAP)↓↓

  這是一个亡命之徒的故事

  tse sī tsi̍t-ê bông-miā-tsi-tôo ê kòo-sū

  伊對家己的性命

  i tuì ka-tī ê sènn-miā

  並無啥物顧慮

  pīng bô-sánn-mih kòo-lū

  閣有為著金錢無通考慮

  koh ū uī-tio̍h kim-tsînn bô-thang khó-lū

  閣會記得第一改

  koh ē-kì-tit tē-it kái

  摸著銃支括銃子的感慨

  bong tio̍h tshìng-ki kuah tshìng-tsí ê kám-khài

  開偌緊偌濟改

  khai guā kín guā-tsē kái

  搩落去享受佮感受這好䆀

  kiat–lueh hiáng-siū kah kám-siū tse hó-pháinn

  別人的人生

  pa̍t-lâng ê jîn-sing

  親像蛾仔向光飛

  tshiūnn sī ia̍h-á hiòng kng pue

  阮煞怨嘆走偏的人生

  gún suah uàn-thàn tsáu-phian ê jîn-sing

  只有烏無白

  tsí-ū oo bô pe̍h

  伊想欲吼

  i siūnn-beh háu

  伊想欲走

  i siūnn-beh tsáu

  但跤踏法律時

  nā kha ta̍h huat-lu̍t sî

  伊煞學袂曉

  i suah o̍h bē-hiáu

  伊學袂巧

  i o̍h bē khiáu

  閣黜袂了

  koh thuh bē liáu

  敢若親像狗

  kán-ná tshin-tshiūnn káu

  但錢開袂了

  tān tsînn khai bē liáu

  放蕩的生活

  hòng-tōng ê sing-ua̍h

  目睭看著電仔就覕

  ba̍k-tsiu khuànn-tio̍h tiān-á tiō bih

  放棄的青春趣味

  hòng-khì ê tshing-tshun tshù-bī

  感覺袂閣轉去

  kám-kak bē koh tńg–khì

  這个暗暝

  tsit ê àm-mî

  伊坐佇海邊

  i tsē tī hái-pinn

  望著天頂的星

  bāng tio̍h thinn-tíng ê tshinn

  海岸線下面的海湧聲

  hái-huānn-suànn ē-bīn ê hái-íng siann

  親像複雜的心

  tshin-tshiūnn ho̍k-tsa̍p ê sim

  七星一枝一枝點

  Tshit-tshenn tsi̍t-ki tsi̍t-ki tiám

  偏途一步一步行

  phian-tôo tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn

  除了金錢佮權利

  tû-liáu kim-tsînn kah khuân-lī

  想袂著身邊閣賰啥

  siūnn bē tio̍h sin-pinn koh tshun siánn

  這段故事無結局

  tsit tuānn kòo-sū bô kiat-kio̍k

  閣咧繼續

  koh leh kè-sio̍k

  走揣伊人生

  tsáu-tshuē i jîn-sing

  失去的彼片快樂

  sit-khì ê hit phiàn khuài-lo̍k

  ↑↑(RAP)—(RAP)—(RAP)↑↑

  生狂的我

  tshenn-kông ê guá

  逐家攏想欲和我拚

  ta̍k-ke lóng siūnn-beh hām guá piànn

  亡命的日子

  bông-miā ê ji̍t-tsí

  予我看清現實

  hōo guá khuànn tshing hiān-si̍t

  我煞毋知驚

  guá suah m̄-tsai kiann

  浮沉人生

  phû-tîm jîn-sing

  亡命之徒的聲音

  bông-miā-tsi-tôo ê siann-im

  煞永遠消失

  suah íng-uán siau-sit

  佇銃枝雕落中的回音

  tī tshìng-ki tiau lo̍h tiong ê huê-im

  月娘啊

  gue̍h-niû–ah

  我已經認袂出自己

  guá í-king jīn bē tshut tsū-kī

  亡命之徒的名字

  bông-miā-tsi-tôo ê miâ-jī

  無人閣再提起

  bô-lâng koh-tsài thê-khí

  這條烏暗的路頂

  tsit tiâu oo-àm ê lōo tíng

  人講冷清清

  lâng kóng líng-tshing-tshing

  我的心

  guá ê sim

  我的情

  guá ê tsîng

  煞攏跋佇兄弟的志氣

  suah lóng pua̍h tī hiann-tī ê tsì-khì

  生狂的我

  tshenn-kông ê guá

  逐家攏想欲和我拚

  ta̍k-ke lóng siūnn-beh hām guá piànn

  亡命的日子

  bông-miā ê ji̍t-tsí

  予我看清現實

  hōo guá khuànn tshing hiān-si̍t

  我煞毋知驚

  guá suah m̄-tsai kiann

  浮沉人生

  phû-tîm jîn-sing

  亡命之徒的聲音

  bông-miā-tsi-tôo ê siann-im

  煞永遠消失

  suah íng-uán siau-sit

  佇銃枝雕落中的回音

  tī tshìng-ki tiau lo̍h tiong ê huê-im

  ——————————————

  臺語正字/orthography請查見教育部《常用詞辭典》

  http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/default.jsp

  注音請見(spelling-to-sound correspondences, see)

  →臺羅教學網 http://tailo.moe.edu.tw/

Comments are closed.

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!