BLACKA MANG ĐẾN "THỨ MÀY MUỐN" ( live from SOLE EX 2018)

Set diễn của Blacka tại Sole Ex 2018. Khán giả Thủ Đô vẫn nhiệt huyết với HipHop một cách cuồng nhiệt.

Hẹn gặp lại Hà Nội. Cảm ơn Sole Ex 2018

Facebook Blacka :

sourceTry the Strongest CBD Oil! More than 50% off sale today! Buy Quality Hemp Oil

You might be interested in

Buy Quality Hemp Oil

Comment (30)

Comments are closed.

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!