"BỎ THUỐC LÁ" – PJPO (REMIX BY SHENLONG)Try the Strongest CBD Oil! More than 50% off sale today! Buy Quality Hemp Oil

You might be interested in

Comment (47)

 1. Lyric:
  Hook:
  Bỏ thuốc lá
  Lần này là thề vì tiền nhiều lần rồi nên mình rất muốn
  Bỏ thuốc lá
  Đời còn nhiều điều cần cần nhiều nhiều lần nhiều lần cần
  Bỏ thuốc lá
  Lòng tràn đầy buồn phiền vì đồng tiền vì người nhà dù là gì thì
  Bỏ thuốc lá
  Quyết chết vì hứa bố mày ráng tìm cách cho dù bất chấp
  Bỏ thuốc lá (X2)
  Verse 1:
  NHất định dẹp cái thứ mà mình yêu thương mặc dù là gắn nhau từ hồi nhỏ
  Eyyyy
  Thân vui rồi chơi chung thữ nhẹ 2 3 5 hơi rồi bỏ
  Đem lòng quý mến thấm thoát tới lớn mất 8 năm hút
  Dù má dặn là hại phần sức khoẻ là thứ cần phải đáng chăm chút
  Mà Yee Ummm
  Phần coi như em kêu tao anh hai đi đâu mang theo đó
  Cầm đưa lên môi như mình đang hôn nhau hai ta giang theo đó
  Mày quên luôn tao khi mày bay lên cao xong tan rồi tan ra theo gió
  Còn 25k giờ tiền tao thâm ra doanh thu đang eo khó
  Hook:
  Bỏ thuốc lá
  Lần này là thề vì tiền nhiều lần rồi nên mình rất muốn
  Bỏ thuốc lá
  Đời còn nhiều điều cần cần nhiều nhiều lần nhiều lần cần
  Bỏ thuốc lá
  Lòng tràn đầy buồn phiền vì đồng tiền vì người nhà dù là gì thì
  Bỏ thuốc lá
  Quyết chết vì hứa bố mày ráng tìm cách cho dù bất chấp
  Bỏ thuốc lá (X2)
  Verse:2
  Lúc trước thằng bạn tao rủ nó kêu tao ráng giết con đại bàng
  Trốn ra sau xong cả đám bu vô dù có dính nước miếng cũng phải ráng
  Xốc cả áo ra móc mớ xách lên nguyên một gói được cải trang
  Chờ trường rung chuông tìm chỗ búng xuống canh vừa đúng cuốn rồi giải tán
  Giờ thì hút điếu nào cũng ngon là biết mình nghiện
  Nghĩ một bữa là chựt mõ thì bỏ làm sao đây
  Hồi đó tình nguyện
  Lấy,xin,xong rồi tự mua qua từ giữ cấp 3 hết lúc sinh viên
  Ém cho kín tiếng,bằng mớ kinh nghiệm,nhưng khi sinh chuyện,ba hay tin điện
  Cấm mày hút,cần bỏ thuốc lá ba không muốn mày ung thư
  Ỗng sẽ thưỡng một chưỡng vào má,như đá từ 8 tầng chung cư
  Thì cũng hứa mấy câu làm giá chứ cỡ nào chơi cũng đúng cử Mà
  Kéo một cái là mày sướng gần chết tao giám cá hồi đó mày cũng thử À
  Tưỡng như vậy là ngầu lòi tụi con gái nó mới khoái
  CÒn sau này là sầu đời,và những cơn phê lên tới nái
  Tới bây giờ thì cầu trời biết chừng nào mình mới cai được
  Thứ thuốc lá vừa bệnh vừa thúi,không thể nào từ chối Chơi một mình một gói sống như vậy thì với ai được
  Bỏ thuốc lá
  Lần này là thề vì tiền nhiều lần rồi nên mình rất muốn
  Bỏ thuốc lá
  Đời còn nhiều điều cần cần nhiều nhiều lần nhiều lần cần
  Bỏ thuốc lá
  Lòng tràn đầy buồn phiền vì đồng tiền vì người nhà dù là gì thì
  Bỏ thuốc lá
  Quyết chết vì hứa bố mày ráng tìm cách cho dù bất chấp
  Bỏ thuốc lá (X2)

Comments are closed.

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!