COUNTRIES A-Z – Hip Hop World Music https://hiphopworldmusic.com Hip hop music videos from around the world Fri, 23 Aug 2019 22:09:38 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 161748731 UTIN-再擁抱一秒 https://hiphopworldmusic.com/utin-%e5%86%8d%e6%93%81%e6%8a%b1%e4%b8%80%e7%a7%92/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=utin-%25e5%2586%258d%25e6%2593%2581%25e6%258a%25b1%25e4%25b8%2580%25e7%25a7%2592 https://hiphopworldmusic.com/utin-%e5%86%8d%e6%93%81%e6%8a%b1%e4%b8%80%e7%a7%92/#comments Fri, 23 Aug 2019 22:09:38 +0000 https://hiphopworldmusic.com/utin-%e5%86%8d%e6%93%81%e6%8a%b1%e4%b8%80%e7%a7%92/ Buy iTunes gift card https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=90091&c=ib&aff=351489 Learn how to write a hit rap song UTIN:https://www.facebook.com/utinyang?fref=ts Vers1 或許我還不夠好 還無法成為你失落的那一角 原諒我任性撒嬌 沒讓你自豪 自信像塊遺失拼圖再也找不到 完美的人有多少 是你能讓我的心不受控的跳 原諒我總是吵鬧 不懂得討好 不懂這份心意只能對著你傻笑 讀不出你的感覺 總是忽近又忽遠 掛上電話那瞬間 能否陪在我身邊 三言兩語 輕易撥弄心弦 這不公平 I think I love u baby # 再擁抱一秒鐘好不好 安靜得只聽見你心跳 假設眼神是某種暗號 是否知道總在夜裡想你想你想到睡著 再擁抱我一秒鐘好不好 願意放下所有的驕傲 就算只得到一個微笑 已經足夠使我想你想你想你想到瘋掉 RAP 他們說得沒錯 是 我沒聽懂 甚至不明白你深鎖的眉頭 甚至 不知道驚喜 在背後 […]

The post UTIN-再擁抱一秒 appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

Buy iTunes gift card
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=90091&c=ib&aff=351489

Learn how to write a hit rap song

UTIN:https://www.facebook.com/utinyang?fref=ts

Vers1
或許我還不夠好
還無法成為你失落的那一角
原諒我任性撒嬌 沒讓你自豪
自信像塊遺失拼圖再也找不到

完美的人有多少
是你能讓我的心不受控的跳
原諒我總是吵鬧 不懂得討好
不懂這份心意只能對著你傻笑

讀不出你的感覺
總是忽近又忽遠
掛上電話那瞬間
能否陪在我身邊

三言兩語 輕易撥弄心弦
這不公平 I think I love u baby

#
再擁抱一秒鐘好不好
安靜得只聽見你心跳
假設眼神是某種暗號
是否知道總在夜裡想你想你想到睡著

再擁抱我一秒鐘好不好
願意放下所有的驕傲
就算只得到一個微笑
已經足夠使我想你想你想你想到瘋掉

RAP
他們說得沒錯 是 我沒聽懂
甚至不明白你深鎖的眉頭
甚至 不知道驚喜 在背後
溫柔看我 回想都心動
對的人 要等待多久 多少愛 填補空洞
時間從不停留 諾言太過沉重 再擁抱我一秒鐘

Vers2
或許我還不夠重要
甚至無法想像你溫柔的語調
唯獨我感受不到 視線卻失焦
害怕這段關係未開始就已觸礁

完美的人有多少
唯有你讓這顆心不受控的跳
原諒我總是吵鬧 不懂得討好
不懂這份心意只能對著你傻笑

讀不出你的感覺
總是忽近又忽遠
掛上電話那瞬間
能否陪在我身邊

三言兩語 輕易撥弄心弦
這不公平 I think I love u baby

#
再擁抱一秒鐘好不好
安靜得只聽見你心跳
假設眼神是某種暗號
是否知道總在夜裡想你想你想到睡著

再擁抱我一秒鐘好不好
願意放下所有的驕傲
就算只得到一個微笑
已經足夠使我想你想你想你想到瘋掉

*
再擁抱我一秒 我會學著討好
不想睡著 一瞬間 靜止這一秒
Don’t leave me
Don’t leave me

RAP
他們說得沒錯 是 我沒聽懂
甚至不明白你深鎖的眉頭
甚至 不知道驚喜 在背後
溫柔看我 回想都心動
對的人 要等待多久 多少愛 填補空洞
時間從不停留 諾言太過沉重 再擁抱我一秒鐘

雨後的街頭 有你牽我的手
如果會靠岸 你便是那港口
如果是沙漠 我就化成綠洲
每分每秒鐘都繞著你轉動

#
再擁抱一秒鐘好不好
安靜得只聽見你心跳
假設眼神是某種暗號
是否知道總在夜裡想你想你想到睡著

再擁抱我一秒鐘好不好
願意放下所有的驕傲
就算只得到一個微笑
已經足夠使我想你想你想你想到瘋掉

source

The post UTIN-再擁抱一秒 appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/utin-%e5%86%8d%e6%93%81%e6%8a%b1%e4%b8%80%e7%a7%92/feed/ 45 180712
Mc Flo – Ghar Ko Maya – घरको माया (2018) https://hiphopworldmusic.com/mc-flo-ghar-ko-maya-%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2018/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mc-flo-ghar-ko-maya-%25e0%25a4%2598%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258b-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be-2018 https://hiphopworldmusic.com/mc-flo-ghar-ko-maya-%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2018/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:52:33 +0000 http://hiphopworldmusic.com/mc-flo-ghar-ko-maya-%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2018/ “Ghar ko maya” is a song by Nepali rapper Mc Flo, which explains the feelings of majority of Nepali people living abroad to work or study in a realistic and truthful view. Written, Produced, Rapped by Mc Flo. Lyrics : https://flodai.com/ghar-ko-maya/ source

The post Mc Flo – Ghar Ko Maya – घरको माया (2018) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

“Ghar ko maya” is a song by Nepali rapper Mc Flo, which explains the feelings of majority of Nepali people living abroad to work or study in a realistic and truthful view.

Written, Produced, Rapped by Mc Flo.

Lyrics : https://flodai.com/ghar-ko-maya/

source

The post Mc Flo – Ghar Ko Maya – घरको माया (2018) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/mc-flo-ghar-ko-maya-%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2018/feed/ 27 180693
徐真真 2 R E A L ❌台北 : 💯💯💯 8.17 8pm @ the Wall Livehouse https://hiphopworldmusic.com/%e5%be%90%e7%9c%9f%e7%9c%9f-2-r-e-a-l-%e2%9d%8c%e5%8f%b0%e5%8c%97-%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af-8-17-8pm-the-wall-livehouse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e5%25be%2590%25e7%259c%259f%25e7%259c%259f-2-r-e-a-l-%25e2%259d%258c%25e5%258f%25b0%25e5%258c%2597-%25f0%259f%2592%25af%25f0%259f%2592%25af%25f0%259f%2592%25af-8-17-8pm-the-wall-livehouse https://hiphopworldmusic.com/%e5%be%90%e7%9c%9f%e7%9c%9f-2-r-e-a-l-%e2%9d%8c%e5%8f%b0%e5%8c%97-%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af-8-17-8pm-the-wall-livehouse/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:51:20 +0000 https://hiphopworldmusic.com/%e5%be%90%e7%9c%9f%e7%9c%9f-2-r-e-a-l-%e2%9d%8c%e5%8f%b0%e5%8c%97-%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af-8-17-8pm-the-wall-livehouse/ Follow him on WEIBO @徐真真2Real 2 R E A L ❌ #taipei ‼️‼️ #徐真真 #台北 Gonna be lit 💯💯💯 8.17 8pm @ the Wall Livehouse . . 买票Ticket link: https://thewalllivehouse.kktix.cc/events/tworeal?fbclid=IwAR3PLh7yJmPFIUum3LksAyhZiWAH1MaKm6LwGvCgtPYVzHzS_DTDHVgsxSQ #1 STOP FOR CHINESE HIP HOP 中国说唱 Subscribe to ZHONG.TV and stay updated with the best Chinese Hip Hop music on the web. http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=zhongtv ZHONG.TV […]

The post 徐真真 2 R E A L ❌台北 : 💯💯💯 8.17 8pm @ the Wall Livehouse appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

Follow him on WEIBO @徐真真2Real

2 R E A L ❌ #taipei ‼‼ #徐真真 #台北 Gonna be lit 💯💯💯 8.17 8pm @ the Wall Livehouse
.
.
买票Ticket link: https://thewalllivehouse.kktix.cc/events/tworeal?fbclid=IwAR3PLh7yJmPFIUum3LksAyhZiWAH1MaKm6LwGvCgtPYVzHzS_DTDHVgsxSQ

#1 STOP FOR CHINESE HIP HOP 中国说唱

Subscribe to ZHONG.TV and stay updated with the best Chinese Hip Hop music on the web. http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=zhongtv

ZHONG.TV on FACEBOOK : http://www.facebook.com/ZhongTV
ZHONG.TV on TWITTER: http://www.twitter.com/ZhongTV
ZHONG.TV on SINA WEIBO: http://www.weibo.com/zhongtvnews
ZHONG.TV on YOUKU http://u.youku.com/ZHONGTV
ZHONG.TV WEBSITE http://www.zhong.tv

source

The post 徐真真 2 R E A L ❌台北 : 💯💯💯 8.17 8pm @ the Wall Livehouse appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/%e5%be%90%e7%9c%9f%e7%9c%9f-2-r-e-a-l-%e2%9d%8c%e5%8f%b0%e5%8c%97-%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af%f0%9f%92%af-8-17-8pm-the-wall-livehouse/feed/ 29 180691
ER x BOM (DSP) – KENYÉR ÉS CIRKUSZ | VIDEO | #makitagang https://hiphopworldmusic.com/er-x-bom-dsp-kenyer-es-cirkusz-video-makitagang/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=er-x-bom-dsp-kenyer-es-cirkusz-video-makitagang https://hiphopworldmusic.com/er-x-bom-dsp-kenyer-es-cirkusz-video-makitagang/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:50:09 +0000 https://hiphopworldmusic.com/er-x-bom-dsp-kenyer-es-cirkusz-video-makitagang/ Instagram: https://instagram.com/fpsproduction Facebook: https://fb.me/fpsproductionofficial 🔥 Iratkozz fel és dobj egy jelet, ha bejön a cucc! Beat: Retnik Beats Video: Almost Already Recording, Mix, Master: P20 Records Webshop: https://fpsofficial.com/ Contact: contact@fpsofficial.com DSP YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0C0aPTwEFPwzRgIbP4K6Lg DSP Facebook: https://www.facebook.com/dsppromo/ BOM Instagram: https://www.instagram.com/attilakrausz/ (BOM Intro) Kérdezed mi ez a szar? Meg mi az a trap? Csapda! De mi csak […]

The post ER x BOM (DSP) – KENYÉR ÉS CIRKUSZ | VIDEO | #makitagang appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

Instagram: https://instagram.com/fpsproduction
Facebook: https://fb.me/fpsproductionofficial
🔥 Iratkozz fel és dobj egy jelet, ha bejön a cucc!

Beat: Retnik Beats
Video: Almost Already
Recording, Mix, Master: P20 Records
Webshop: https://fpsofficial.com/
Contact: contact@fpsofficial.com

DSP YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0C0aPTwEFPwzRgIbP4K6Lg
DSP Facebook: https://www.facebook.com/dsppromo/
BOM Instagram: https://www.instagram.com/attilakrausz/

(BOM Intro)
Kérdezed mi ez a szar?
Meg mi az a trap?
Csapda!
De mi csak kinevetünk és be marogatunk, mint a black mamba
Lennél a cipőnkbe tes, de olyat nem kapni a Deichmannba
Legyél eredeti, más jelmezét ne vegyed fel kamra

(ER Verze)
DPS BOM és FPS ER, felhevítem ezt és Te nem tévedsz el
Eladom magamat power of sales
Szar színész vagy, mint a Kate Beckinsale
Rákkeltő anyag van nem egy dzsemben
De nem vesztek szettet egy meccsemben sem
Ember egy patkány csak sírt ás
És ásítás utáni utasnak nincsen lassítás
A halálba tartunk épp voltaképpen
De nyugi, még napfényből volt a képen
Nincs gond, mert fesztivál volt a nyáron
Basszon meg 20 ezer VOLT a szájon
Tejszínhab alapra beton tengert?
Színvak vagy? szaromból benyomsz egyet?
Nem érted azt amit írok…
Asztali szekrénybe dobott papírok

(Ref)
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!

(BOM Verze)
Kell néhány tiszta ügy
Mielőtt a világ fel falna
Minden visszaüt
Ne felejtsd el, karma
A kígyó az kígyó
Az etető kezet is megmarja
De nem az én dolgom
Az élet a szálakat el varja
Engem nem érdekel mibe vagy, nagyba mint Babylon
De Téged sem ment meg az Alion biztosító, mikor elüt a kamion
Mindenki halandó
Nem számít mit gondolsz, az számít mit tudsz
Húzd ki a nyulat a kalapból
Nincs idő másra csak kenyér és cirkusz
Jajj vajon mit hoz a holnap?
Faszom ezekkel bajlódni
Lesz ami lesz, oszt amit oszt
A jövőtől rettegni szar hobbi
Régen ki voltam én is
Csak elmúltam 30…
És rájöttem, az élet egy jó poén
csak Te vagy egy szar vicc

(BOM Bridge)
Cirkusz!
Kenyér és cirkusz
csak kenyér és cirkusz
Cirkusz!
Kenyér és cirkusz
csak kenyér és cirkusz
Miért vágyna bárki is többre?
Carpe diem, meg álomhajó meg párizsis zsömle

(Ref)
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!
KENYÉR ÉS CIRKUSZ!

source

The post ER x BOM (DSP) – KENYÉR ÉS CIRKUSZ | VIDEO | #makitagang appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/er-x-bom-dsp-kenyer-es-cirkusz-video-makitagang/feed/ 23 180688
Monobrother feat. Säbjul – 400cm Rap (Boombokkz Recordz) https://hiphopworldmusic.com/monobrother-feat-sabjul-400cm-rap-boombokkz-recordz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monobrother-feat-sabjul-400cm-rap-boombokkz-recordz https://hiphopworldmusic.com/monobrother-feat-sabjul-400cm-rap-boombokkz-recordz/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:49:05 +0000 https://hiphopworldmusic.com/monobrother-feat-sabjul-400cm-rap-boombokkz-recordz/ BOOMBOKKZ RECORDZ präsentiert: Monobrother feat. Säbjul – “400cm RAP” Aus Monobrothers Album “Haschgiftspritzer” (VÖ: 27.Oktober 09) Raps: Monobrother & Säbjul Beats & Cuts: Säbjul www.myspace.com/monobrother www.myspace.com/saebjul www.myspace.com/boombokkz www.myspace.com/diggamindz www.myspace.com/5fingah www.myspace.com/rasrugged Album erhältlich @ www.dopeshit.at / www.goalgetter.at source

The post Monobrother feat. Säbjul – 400cm Rap (Boombokkz Recordz) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

BOOMBOKKZ RECORDZ präsentiert:

Monobrother feat. Säbjul – “400cm RAP”
Aus Monobrothers Album “Haschgiftspritzer” (VÖ: 27.Oktober 09)
Raps: Monobrother & Säbjul
Beats & Cuts: Säbjul

www.myspace.com/monobrother
www.myspace.com/saebjul
www.myspace.com/boombokkz
www.myspace.com/diggamindz
www.myspace.com/5fingah
www.myspace.com/rasrugged

Album erhältlich @ www.dopeshit.at / www.goalgetter.at

source

The post Monobrother feat. Säbjul – 400cm Rap (Boombokkz Recordz) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/monobrother-feat-sabjul-400cm-rap-boombokkz-recordz/feed/ 20 180685
MAdoppelT – WÜNSCH DIR WAS https://hiphopworldmusic.com/madoppelt-wunsch-dir-was/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=madoppelt-wunsch-dir-was https://hiphopworldmusic.com/madoppelt-wunsch-dir-was/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:48:04 +0000 http://hiphopworldmusic.com/madoppelt-wunsch-dir-was/ 1. Video zum 3. Album HYBRID (kommt 2010) “Wünsch dir was” produziert von Brenk “wer weiss” mit Lukas Hillebrand, produziert von Brenk source

The post MAdoppelT – WÜNSCH DIR WAS appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

1. Video zum 3. Album HYBRID (kommt 2010)
“Wünsch dir was” produziert von Brenk
“wer weiss” mit Lukas Hillebrand, produziert von Brenk

source

The post MAdoppelT – WÜNSCH DIR WAS appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/madoppelt-wunsch-dir-was/feed/ 27 180682
Keith Ape x Ski Mask The Slump God – Achoo! (Official Music Video) https://hiphopworldmusic.com/keith-ape-x-ski-mask-the-slump-god-achoo-official-music-video/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=keith-ape-x-ski-mask-the-slump-god-achoo-official-music-video https://hiphopworldmusic.com/keith-ape-x-ski-mask-the-slump-god-achoo-official-music-video/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:46:51 +0000 https://hiphopworldmusic.com/keith-ape-x-ski-mask-the-slump-god-achoo-official-music-video/ Keith Ape​ x Ski Mask The Slump God​ – ACHOO! 🤧 Download/stream ACHOO!: http://smarturl.it/88Achoo Produced by Neighborhood Watch & Jimmy Duval Engineered by Mike Jerz Directed by Cole Bennett https://www.youtube.com/user/GooodLifeFilms Head In The Clouds, an album by 88rising, coming July 20th, 2018 88rising Head In The Clouds Music & Arts Festival September 22, 2018 | […]

The post Keith Ape x Ski Mask The Slump God – Achoo! (Official Music Video) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

Keith Ape​ x Ski Mask The Slump God​ – ACHOO! 🤧

Download/stream ACHOO!: http://smarturl.it/88Achoo

Produced by Neighborhood Watch & Jimmy Duval
Engineered by Mike Jerz

Directed by Cole Bennett
https://www.youtube.com/user/GooodLifeFilms

Head In The Clouds, an album by 88rising, coming July 20th, 2018

88rising Head In The Clouds Music & Arts Festival
September 22, 2018 | Los Angeles State Historic Park
Tickets: http://hive.co/l/hitcla

88 Degrees & Rising North American Tour
Tickets: http://88rising.com

88 is double happiness

source

The post Keith Ape x Ski Mask The Slump God – Achoo! (Official Music Video) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/keith-ape-x-ski-mask-the-slump-god-achoo-official-music-video/feed/ 23 180678
Fresku ft. Neenah – Ik Ben Hier https://hiphopworldmusic.com/fresku-ft-neenah-ik-ben-hier/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fresku-ft-neenah-ik-ben-hier https://hiphopworldmusic.com/fresku-ft-neenah-ik-ben-hier/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:45:42 +0000 https://hiphopworldmusic.com/fresku-ft-neenah-ik-ben-hier/ :: Fresku ft. Neenah – Ik Ben Hier :: Fresku en Neenah maakten samen met de Eindhovense producer Y’skid de track ‘Ik Ben Hier’. Het nummer primeurde op het vierde deel van de Top Notch Extravaganza mixtape serie. Teemong maakte er een mooie, ingetogen videoclip bij waarin foto’s en videobeelden worden gebruikt uit Fresku’s jeugd, […]

The post Fresku ft. Neenah – Ik Ben Hier appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

:: Fresku ft. Neenah – Ik Ben Hier ::

Fresku en Neenah maakten samen met de Eindhovense producer Y’skid de track ‘Ik Ben Hier’. Het nummer primeurde op het vierde deel van de Top Notch Extravaganza mixtape serie. Teemong maakte er een mooie, ingetogen videoclip bij waarin foto’s en videobeelden worden gebruikt uit Fresku’s jeugd, tevens het thema van het nummer.

http://fresku.hyves.nl
http://neenahmusic.hyves.nl
http://myspace.com/yskiddd
http://teemong.hyves.nl
http://top-notch.nl

source

The post Fresku ft. Neenah – Ik Ben Hier appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/fresku-ft-neenah-ik-ben-hier/feed/ 30 180671
Skinnyman – Little Man[4/14] https://hiphopworldmusic.com/skinnyman-little-man4-14/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=skinnyman-little-man4-14 https://hiphopworldmusic.com/skinnyman-little-man4-14/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:37:53 +0000 http://hiphopworldmusic.com/skinnyman-little-man4-14/ Artist: Skinnyman Album: Council estate of mind Lyrics: Skinnyman Production: http://www.facebook.com/skinnymanmudfam source

The post Skinnyman – Little Man[4/14] appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

Artist: Skinnyman
Album: Council estate of mind
Lyrics: Skinnyman
Production:

http://www.facebook.com/skinnymanmudfam

source

The post Skinnyman – Little Man[4/14] appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/skinnyman-little-man4-14/feed/ 18 180654
Jentaro – Ту ме има, ту ме няма (2014) https://hiphopworldmusic.com/jentaro-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-2014/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jentaro-%25d1%2582%25d1%2583-%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0-%25d1%2582%25d1%2583-%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d1%258f%25d0%25bc%25d0%25b0-2014 https://hiphopworldmusic.com/jentaro-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-2014/#comments Fri, 23 Aug 2019 21:36:34 +0000 https://hiphopworldmusic.com/jentaro-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-2014/ Booking: jenmusicbookings@gmail.com Текст и изпълнение: Джендо ‘Джентаро’ Дженев – Обработка, микс и мастеринг: Цветан Ганушев (c) Jen Music/Digital Power 2014 source

The post Jentaro – Ту ме има, ту ме няма (2014) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>

Booking: jenmusicbookings@gmail.com
Текст и изпълнение: Джендо ‘Джентаро’ Дженев – Обработка, микс и мастеринг: Цветан Ганушев (c) Jen Music/Digital Power 2014

source

The post Jentaro – Ту ме има, ту ме няма (2014) appeared first on Hip Hop World Music.

]]>
https://hiphopworldmusic.com/jentaro-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83-%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-2014/feed/ 49 180650