Macanache – Eu Dau Graffiti

[VERSE 1: Macanache]

Îmi sună telefonul, este omul me, Erps
“Alo! Ce faci frățioru’?” Ce să fac, făceam un vers
Ca să fiu cu-n pas în față, știi că eu le fac din mers
Rimă dupa rimă, inspirat de univers
“Uite eu eram cu Ta, și cu Fane, și Crapu’
Și ziceam să vii și tu să nu lipsească rap-ul”
Nici nu mai stau pe gânduri, pentru că iubesc graffiti
Cum o iubea Egiptul mai demult pe Nefertiti
Plus că eu nu-s gen-ul de om care stă pe tușă
Când e vorba de graffiti, îți trebuie doar o mănușă
Când vine vorba de bani, îți trebuie doar o mătușă
Bagă telefonul, cheile și-am ieșit pe ușă
I-au RATB-ul două stații pân’ la big
În spate, Oner da tag-uri, ca să nu înghețe de frig
Ajung într-un final, în centru la Piața Romana
Unde 20 de grafferi nu pierd timpul de pomană
Fac planul, tag-eaza și agită can-urile
Sweet Damage pe zonă, deci se schimbă vremurile
Buchawrestlers sunt pe zonă, când se schimbă trenurile
Am plecat la desenat să ne facem treburile
Și dacă ai un fat-cap
Te rog frumos să-l pui la mine-n backpack

[Chorus: Macanache]

Eu dau graffiti, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe pereți, in the city
Eu dau graffitii, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe peste tot, in the city

Eu dau graffiti, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe pereți, in the city
Eu dau graffitii, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe peste tot, in the city

[VERSE 2: Macanache]

Și nu numa’ pe pereți, după cum vedeți
Nu puteți fii grafferi daca n-aveți 9 vieți
Talent cu caru’ și suflete de poeți
Să poata să curgă vopsea prin vene, ca la robineți
Grafferii nu-s niște unii care face pe nebunii
Ei doar animă tot orașul, la lumina lunii
Cu câteva tuburi și multă ambiție
Sunt cei mai căutați artiști, până și de poliție
Writerii din toata lumea sunt ca o familie
Și nu fac treabă de cacao, o fac de vanilie
Au stilul lor de viață și de exprimare
Unde respectul e mai sus decât orice soare
Pune mâna, fă-ți un nume dacă ești valabil
Cu 2 tuburi de vopsea și niste lavabil
Si dă-i drumu’ la treabă, scopul nu e decat unu’
Să colorezi orașele, non stop, ca nebunu’

[Chorus: Macanache]

Eu dau graffiti, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe pereți, in the city
Eu dau graffitii, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe peste tot, in the city

Eu dau graffiti, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe pereți, in the city
Eu dau graffitii, eu fac rap pretty
Numele meu e scris pe peste tot, in the city

[VERSE 1: Macanache]

My phone rings, it’s my man, Erps
“Hello, what are you doing brother?” What to do, I was doing a verse
To be step by step, you know I’m making
a rhyme Rhyme inspired by the universe
“Look, I was with you, and with Fane, and Crapu.”
And I was telling you to come you do not miss the rap ”
I do not even think of it because I love graffiti
How did Egypt love Longer on Nefertiti
Plus I’m not the kind of guy who’s coughing
When it comes to graffiti, you need just a glove
When it comes to money, you only need an aunt
Put the phone, the keys and I went out the door
I got the RATB two stations to the big
In the back, Oner give the tags, so as not to freeze cold
I’m finally getting to the center of the Romanian Market
Where 20 graffers do not waste time To make the
plan, tag and shake the
Sweet Damage in the area, so change the times
Buchawrestlers are in the area when the trains change
Am go to the drawing to do our chores
And if you have a fat head
Please be nice to put it in my backpack

[Chorus: Macanache]

I give graffiti, I rap rap
My name is written on walls, in town
I give graffiti, I rap rap
My name is written all over, in town

I give graffiti, I rap rap
My name is written on walls in the city
I give graffiti, I make rap pretty
My name is written all over the city

[VERSE 2: Macanache]

And it does not mean ‘on the walls as you see
You can not be grafferi if you do not have 9 lives
Talent with the horses and souls of poets The
paint can flow through the veins as in the taps The
graffers are not some who make the madness
They just animate the whole city in the moonlight
With a few tubes and a lot of ambition
They’re the most wanted artists, even the police
Writers all over the world are like a family
And they do not do cacao, they do vanilla
They have their lifestyle and expression
Where respect is higher than any sun
Put your hand, name you if you’re right
With 2 paint tubes and some washable
And let’s go to work, the end is just one ‘
Color the cities, non stop, like crazy’

[Chorus: Macanache]

I give graffiti, I make rap pretty
My name is written on the walls, in the city
I give graffiti, I rap rap
My name is written all over, in the city

I give graffiti, I rap rap pretty
My name is written on the walls, in the city
I give graffiti, I rap rap
My name is written all over, in the city

(Visited 1 times, 1 visits today)
Try the Strongest CBD Oil! More than 50% off sale today!

Buy Quality Hemp Oil

You might be interested in

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!