RapNgoàiĐường Ep.02 | NEGAV & DN

Đem nhạc rap trở về thể thuần túy nhất, không beat, không kĩ thuật phòng thu, đơn giản bằng cách rap ở bất cứ chỗ nào tụi tao muốn.

Sản xuất bởi Crow On Hyenas, 2019.

Để nhận thông báo về những sản phẩm mới nhất của Tổ Quạ:
►Subscribe Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgHZ…
Follow us:
►Facebook Tổ Quạ : https://www.facebook.com/crowonhyenas/

https://www.facebook.com/an.lang.t
https://www.facebook.com/DNGfamily083
#RAPNGOAIDUONG #NEGAV #DN

source

(Visited 1 times, 1 visits today)
Medical CBD Oil! More than 50% off sale today!

Hemp Oil Bought By Athletes

You might be interested in

WHERE ARE YOU GOING?

Comment (35)

Comments are closed.

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!