BLACKA – “ĐÂY LÀ RAP VIỆT” ( Prod by Chino Dmente)

“ĐÂY LÀ RAP VIỆT” Prod by Dmente Mix & Master : Locies Art work by Duy Anh *LYRIC* bình tĩnh , ,bình tĩnh , bình tĩnh … ohhhh bình tĩnh ,, bình tĩnh , bình tĩnh ….ohhh bình tĩnh , ,bình tĩnh, bình tĩnh …ohhhh bình tĩnh không được phải chơi tẹt ga với thằng […]
CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!